Rekisteriseloste - Lankava Oy

Rekisterin pitäjä:

Lankava Oy (Y-tunnus: 0242800-0)

Kauppatie 65, 62200 Kauhava

Puh. +358 (0)6 4345500

Sähköposti lankava { at } lankava.fi

Rekisteriä hoitava henkilö:

Jaana Niemelä

Rekisterin nimi:

Lankava Oy:n verkkokauppa- ja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on mahdollistaa sujuva tilaustenkäsittely, seuranta ja muu asiakaspalvelu. Rekisterin osoitetietoja käytetään perinteiseen suoramarkkinointiin eli postitamme uuden asiakashinnaston yleensä kerran vuodessa aktiivisille tilaajille. Asiakas voi ilmoittaa meille, mikäli ei halua painettua hinnastoa. Rekisterin osoitetietoja voidaan käyttää tarvittaessa tärkeiden liiketoimintaa tai hallintoa koskevien tiedotteiden lähettämiseen.

Sähköisiä markkinointiviestejä lähetetään vain mikäli asiakas on tilannut erikseen uutiskirjeen. Uutiskirjeen voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Rekisteröitynyt asiakas voi peruuttaa uutiskirjeen myös kirjautumalla verkkokauppaan ja muuttamalla käyttäjätilinsä tiedoista uutiskirjeiden tilausasetuksia.

Rekisterin tietosisältö:

Sukunimi, Etunimi, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Puhelin/Matkapuhelinnumero, Sähköpostiosoite, Asiakasryhmä ja sen alaluokitus, Oletusmaksutapa, tilaushistoria mahdollisine toimitus- ja laskutusosoitetietoineen.

Rekisterin tietolähteet:

Asiakkaan itse syöttämät tai muulla tavoin (puhelin, sähköposti) antamat tiedot. Asiakkaan tilaukset synnyttävät tilaus- ja maksutietoja. Asiakas voi päivittää verkkokaupassa omia tietojaan.

Rekisterin tietojen luovuttaminen:

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuta kuin seuraavissa tapauksissa: luottoyhtiölle mahdollista luottopäätöstä tehtäessä, osoitetietojen luovutus logistiikkayhtiölle pakettikorttien tuottamiseksi, postille mahdollisissa hinnaston suorapostituksissa, Intrum Justitia Oy:lle tarvittavat tiedot mahdollisissa perintäasioissa.

Rekisterin suojaus ja käsittelyn periaatteet

Asiakasrekisterit sijaitsevat datakeskuksessa sijaitsevilla palvelimilla. Sekä verkkokaupan että asiakasrekisterin käyttöön tunnistaudutaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Asiakasrekisteriä käyttävät vain ne käyttäjät, jotka käsittelevät asiakastilauksia. Palvelimet on suojattu palomuurein ja yhteydet tapahtuvat suojattuina istuntoina.

Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin tämän tarkoituksen kanssa yhteen sopimattomalla tavalla. Vain olennaiset tiedot kerätään.  Käsiteltävien henkilötietojen tulee pyrkiä olemaan paikkansapitäviä, virheettömiä ja viivytyksettä päivitetään tiedot oikeiksi. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamista varten. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

  1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
  2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
  3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) mukaiset oikeudet henkilötietojensa käsittelyyn liittyen, ks. GDPR art 15, 7, 16, 17, 18, 20 ja 77. Nämä oikeudet koskevat mm. rekisteröidyn henkilötietojen tarkistamista, korjaamista ja poistamista rekisteristä.

Evästeiden käyttö

Eväste (ns. cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan asiakkaan tietokoneelle seuraavaa istuntoa varten. Evästeiden avulla seurataan mm. kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Lankava käyttää evästeitä esimerkiksi ostoskorin tuotteiden tallentamiseen. Näin verkkosivusto muistaa käyttäjän ostoskorin sisällön, kun käyttäjä siirtyy taaksepäin esimerkiksi katselemaan muita tuotteita. Lankava käyttää evästeitä myös palveluiden analysoimiseen ja kehittämiseen. Evästeen avulla voidaan selvittää esimerkiksi miten suosittuja yksittäiset verkkosivuston sivut ovat tai minne sivuille tai sivuston osiin päädytään harvemmin, jolloin näitä sivuja ja niiden löytämistä voidaan parantaa. Evästeiden käytön tarkoituksena voi olla myös Lankavan verkkosivuston kävijäseurannan ja mainonnan tehokkuuden mittaus. Evästeiden käsittelyyn käytetään analytiikkaohjelma Google Analyticsiä. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä, käyttäjän henkilöyttä eli nimeä tai muita henkilötietoja. Evästeistä ei myöskään ole vahinkoa käyttäjän koneelle ja niiden voimassaoloaika on rajattu.

Lankava käyttää itse asettamiansa evästeitä, jotka mahdollistavat sivuston toiminallisuuden. Tämän lisäksi Lankava käyttää ns. kolmannen osapuolen evästeitä, millä tarkoitetaan Lankavan ulkopuolisten tahojen, kuten Google Analyticsin tai Facebookin evästeitä. Nämä kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän tietokoneelle tai päätelaitteelle, kun käyttäjä vierailee Lankavan sivustolla voidakseen tilastoida sivuston kävijämääriä tai tarjotakseen kohdennettua mainontaa. Voit perehtyä Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteisiin täällä: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html ja Facebookin omiin täällä: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Voit hylätä evästeet selaimesi asetuksista niin, että selain ei salli niiden tallentamista. Huomaathan, että Lankavan verkkosivuston toiminnot eivät toimi enää yhtä hyvin, jos rajoitat evästeiden käyttöä.


 

 

Copyright © - Lankava