Integritetspolicy - Lankava Oy

Personuppgiftshantering

Företagsinformation:

Lankava Oy (FO-nummer: 0242800-0)

Kauppatie 65

62200 Kauhava

Finland

Tel. +358 (0)6 434 5500

E-post:  lankava { at } lankava.fi

Personuppgiftsansvarig:

Jaana Niemelä

Register:

Lankava Oy's webshop och kundregister

Användning:

Kundregistret används för att möjliggöra en smidig orderhantering, orderuppföljning och andra kundservice-relaterade processer. Adressuppgifter används även för utskick av kundprislista till aktiva kunder i Finland, vilket vanligtvis sker en gång per år. Kunden kan meddela om han eller hon inte vill motta den tryckta kundprislistan. Adressuppgifter kan vid behov användas för utskick av viktiga meddelanden angående företagsverksamhet och administration.

Uppgifter som registreras:

Efternamn, förnamn, gatuadress, postnummer, postadress, telefonnummer/mobiltelefonnummer, e-postadress, kundgrupp och dess undergrupper, orderhistorik inklusive leverans- och fakturaadress och betalningsval.

Marknadsföring skickas enbart i de fall kunden själv registrerar en prenumeration på vårt nyhetsbrev. Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst sägas upp via länken i slutet av nyhetsbrevet.

Informationskällor:

Vi kan inte få tillgång till någon annan information än den som kund själv anger eller som uppstår vid orderprocessen. Beställningarna leder till order- och betalningshistorik. Kunden kan uppdatera sina personuppgifter i webshopen.

Utlämnande av uppgifter i registret:

Uppgifter i registret utlämnas inte till tredje part bortsett från: vid kreditbetalning till kreditföretag vad som behövs för att kunna fatta ett kreditbeslut, adressuppgifter till logistikföretag för att kunna göra paketkort, till posten vid eventuella direkta utskick av kundprislistor, vid eventuell indrivning till Intrum Justitia Oy den nödvändiga informationen. 

Sekretess:

De registrerade uppgifterna finns lagrade i en datacentral som endast är tillgänglig för den personal som hanterar kundbeställningar. Både webbshopen och kundregistret kräver användarnamn och lösenord av behörig personal. Datacentralen är skyddad med brandmurar och förbindelsen som används är skyddad.

Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifter ska insamlas i ett visst, uttryckligt och lagligt syfte och de får inte senare behandlas på ett sätt som är oförändligt med det ursprungliga ändamålet. Endast nödvändig information samlas in. Det ska strävas efter att personuppgifterna är korrekta och felfria och de ska rättas utan dröjsmål. Personuppgifterna bevaras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål som de har samlats för. Föråldrade uppgifter tas bort.

 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter:

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är följande enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad även ”GDPR”): 

  1. den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (GDPR 6 art. 1.f);
  2. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (GDPR 6 art. 1.b);
  3. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen (GDPR 6 art. 1.f).

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR) art 15, 7, 16,17, 18. 20 och 77 vissa rättigheter gällande behandling av personuppgifter.  Med dessa rättigheter avses bland annat rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade eller raderade.

Cookies eller kakor

Webshopen använder cookies för att hantera produkter i varukorgen.
En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan webbplatsen läsa din cookie och anpassa sidan till de inställningar du tidigare gjort. Om du inte vill acceptera användandet av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari m fl) så att den inte tillåter cookies, men gör du detta kan vi inte garantera att vår webbsida fungerar korrekt.

Copyright © - Lankava