Vävredskap

Vävredskap

Vävredskap

Vävskedar, skyttlar, vävspännare

Bland våra vävredskap hittar du bland annat vävskedar, vävspännare, plastskyttlar, träskyttlar, Toikas specialskyttlar och naturligtvis också Texsolvs solv.